Web

Izrada weba

Za svaku ozbiljnu firmu vrlo važno je da ima vlastitu web stranicu. Web stranice postale su potreba u svakodnevnom životu, bio on poslovan ili privatan. Internet je zauzeo najveći dio medija koji koristimo isključivo za informiranje i zabavu. Iz godine u godinu sve je veći broj registriranih domena i web stranica različitog dizajna, tematike, sadržaja … Iznenađuju nas nove ideje, aplikacije i programi. Oni su kreativni i nameću se nekim novim standardima, modernijim i prihvatljivijim društvu. Iz tog razloga izrada web stranica u WordPressu danas je najpopularnija u svijetu. Podaci govore kako je više od 60 milijuna web stranica napravljeno baš na ovoj platform

Izrada brošura, kalendara, prospekata….

U našem grafičkom odjelu pronaći ćete kompletnu uslugu osmišljavanja vizualnih riješenja za vaše potrebe. U suradnji sa Vama ponudićemo najbolja rješenja sukladno s Vašim idejama ili samostalno kreirati dizajn. Posao grafičke pripreme obavljamo u programima kao što su Corel Draw ili Adobeov Creative Suite te ostalim pomoćnim paketima.Uz sve navedeno pružamo i usluge skeniranja i fotografiranja proizvoda, unosa teksta i izrade probnog otiska.

Organizacija tiska

Osim osvjetljavanja ploča, filmova i fotografija koje Vam snimamo , možete sve to u našoj organizaciji i otiskati. npr. kalendari, brošure, mape, plakati, monografije, vizitke, Organiziramo male i velike nakldae.

Call Now Button