Skeniranje

Haidelberg-TOPAZ

Refleksni: 310 x 450 mm
Dijapozitivi: 200 x 450 mmm

Rezolucija: optička 5000 dpi

Napomena:
Digitalna obrada fotografija, retuširanje, čišćenje,
posebno se naplaćuje

Za sve tehničke detalje (linijatura, rezolucija, izrada PDF-a, montaža, …)

Call Now Button